EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer en behoort tot de kunststof groep rubber.
EPDM is een rubber dat voornamelijk in de automobiel-industrie wordt toegepast, in de vorm van raamkaders, slangen, bumpers, etc.
Door haar chemische structuur is EPDM zeer goed bestand tegen aantasting van buiteninvloeden, als UV, ozon, sterke zuren en basen en hoge en lage temperaturen.

Van alle rubbers is EPDM dus verreweg het meest geschikt voor buiten toepassingen in de bouw.

Belangrijkste eigenschappen VB-EPDM-folie :
· Zeer lange levensduur (40 à 50 jaar).
Reeds 31 jaar toegepast als dakbedekking. De oudste EPDM-dakbedekking in Nederland stamt uit 1968 en vervult nog altijd haar functie op een garagedak in Born, Zuid-Limburg.
Van dit dak zijn gedurende deze 31 jaar elke 2 jaar monsterstukken genomen, welke vervolgens in het laboratorium van DSM kunstmatig verouderd werden. Na onderzoek van de materiaaleigenschappen blijkt dat het materiaal bij het bereiken van een ouderdom van 40 à 50 jaar nog ruimschoots voldoet aan de eisen die gesteld kunnen worden aan nieuw materiaal.
· Elastisch en weekmakervrij.
Aangezien EPDM een rubber is, bezit dit materiaal blijvend elastische eigenschappen. In vergelijking met andere kunststoffolies bevat EPDM géén halogenen, géén zware metalen en géén weekmakers. Emissies naar lucht en water zijn er niet.
· Recyclebaar.
Zowel afval dat ontstaat bij de produktie van membranen, folieafval bij de verwerking op het dak evenals oude folie-afdichtingen die gesloopt worden, zijn op economische wijze te recyclen. De molecuulketens worden hierbij weer afgebroken, zodat de oorspronkelijke bouwstenen weer vrijkomen waarmee weer nieuwe mengsels en dus nieuwe EPDM-folie geproduceerd kan worden.
· Resistent tegen UV, ozon en zure regen.
· Temperatuursbestendig van ± -40°C tot +100°C, kortstondig tot +250°C.
· Slijtvast, kontaktgeluidisolerend en antislip.
Belangrijke eigenschappen bij een toepassing als galerijbekleding, waarbij het nadreunen van de betonplaten door het belopen sterk gereduceerd wordt.
Een EPDM-folie van 2 mm dikte geeft evenveel geluidsdemping als 2 cm gietasfalt (± 8 dB(A))
· Prefabriceerbaar tot grote afdekzeilen (membranen tot 3.000 m2).
Hierdoor is men minder weersafhankelijk, eigenlijk worden de afmetingen alleen beperkt door de transportmogelijkheden.
 
Handels- & adviesbureau Van Beek BV past EPDM-folie toe in diverse diktes (afhankelijk van de toepassing). In haar fabriek worden afzonderlijke folie-banen middels volautomatische hotbonding-machines aan elkaar gevulcaniseerd om zo een duurzaam waterdichte, wortelvaste verbinding te realiseren. Hierdoor verkrijgt men prefab afdekzeilen, membranen genaamd.

Voordelen VB-EPDM-folie :
· Snel en schoon werken zonder brandgevaar.
Er zijn geen dure gereedschappen nodig om VB-EPDM te verwerken en er komt geen vuur aan te pas om VB-EPDM als dakbedekking toe te passen. Men dient enkel secuur te werken, aangezien de folie dun en elastisch is en de ondergrond zich dus exact af zal tekenen.
· Minder weersafhankelijk.
VB-EPDM-folie is prefabriceerbaar, dus zijn grote vlakken zeer snel af te dichten.
· Lage onderhoudskosten.
Aangezien VB-EPDM-folie ongevoelig is voor invloeden van buitenaf, beperkt het onderhoud zich hoofdzakelijk tot het optisch controleren van kritische details en het eventueel verwijderen van ongewenst zwerfvuil.
· Lage afschrijvingskosten.
Dankzij de lange levensduur van VB-EPDM-folie kunnen de stichtingkosten over een periode van 40 jaar afgeschreven worden, waardoor de afschrijvingskosten per jaar lager uitvallen.
· Meer dan 30 jaar praktijkervaring.
Er zijn slechts weinig materialen die na 30 jaar nog steeds veelvuldig worden toegepast als afdichtingsmateriaal zonder wijzigingen in materiaalsamenstelling.
· Degelijk en duurzaam produkt.
Dit punt wordt door de praktijk bevestigd.
· Lage milieubelasting.
EPDM-folie hoeft in de levenscyclus van een gebouw niet te worden vervangen. Het materiaal is tevens dun en licht en bovendien recyclebaar.
Al de voorgaande punten bijelkaar genomen, zorgen ervoor dat EPDM-folie de laagste milieubelasting van alle afdichtingsfolies heeft.

Samenvattend zijn de voordelen van EPDM-afdichtingssystemen:
· Het zeer langdurig uitschakelen van risico's m.b.t. waterdichtheid (door 100% hotbonding).
· Over 40 jaar gerekend, veruit de goedkoopste dakbedekking.

Uiteraard kleven er ook nadelen aan EPDM-folie, t.w.:
· De stichtingskosten zijn hoger dan traditionele materialen.
· Het aanbrengen van een EPDM-folie is een precies werk en gebeurt derhalve alleen door geautoriseerde dealers.

Toepassingen VB-EPDM-folie :

· prefab dakbedekking.
VB-EPDM-membranen zijn op 3 manieren te bevestigen aan de ondergrond :
1. losliggend geballast met grind, dreentegels, aarde of een vegetatiedak.
2. Mechanisch bevestigd middels het geoktrooieerde Thermofix®-systeem.
3. Gekleefd met PU-lijm KS-150 op gecacheerde isolatieplaten.
Vegetatiedaken.
VB-EPDM-folie is als een van de weinige materialen bestand tegen worteldoorgroei. Een kritisch punt vormt echter de naadverbinding, deze moet 100% gevulcaniseerd te worden waarbij ook alle doorvoeren en doorbrekingen gevulcaniseerd dienen te worden met mobiele hotbonding-machines in het werk.
Het verdient aanbeveling om het gehele pakket bij één firma onder te brengen zodat de verantwoordelijkheid bij dergelijke daken compleet incl. isolatie, dakbedekking en vegetatie in één hand worden gehouden en onder één garantie kunnen vallen.
· gootbekleding.
· balkon- en galerijbekleding.
· vijver- en bassinafdichting.
· dilatatievoeg-afdichting.
· voet- en bladlood vervanging.
Aangezien traditionele materialen in dubo-projekten niet langer gewenst zijn, wordt EPDM-folie hier veelvuldig voor toegepast.
Voordelen :
· verwerkbaar in grote lengtes tot 25 meter zonder gevaar voor inscheuren.
· licht van gewicht en eenvoudig te verwerken.
· geen lastige felsnaden noodzakelijk om 100% waterdicht te werken.
· EPDM-folie wordt niet gestolen!
· opslagsilo bekleding.
· gevelbekleding.
· kelderafdichting