Droge sifon

Rioollucht voorkomen door HWA te voorzien van droge sifon

Bij ontluchting van de regenpijp kan onder sommige weersomstandigheden stankoverlast ontstaan. Dit is met name buitenshuis, en zeker als de HWA-buis wordt voorzien van een loofafscheider.

Daarnaast kunnen bij langere droge periodes de afvoerputten in de straat de oorzaak van de stank zijn. Deze putten hebben een stankafsluiting door middel van water, net als bijvoorbeeld uw doucheputje. Wanneer het een lange tijd warm en droog is kan het water in de put verdampen waardoor er een open verbinding ontstaat met het riool. De rioollucht kan op deze manier vrijkomen en overlast veroorzaken.

droge sifon

Oplossing van BMT: droge sifon

BMT kan HWA's en loofafscheiders voorzien van een droge sifon. Het water stroomt zonder weerstand door buis en slang heen, en nadien gaat de slang weer plat liggen zodanig dat de stank & riolering lucht wordt tegengehouden.

Werkt ook bij vorst

Een groot voordeel van droge sifons: in tegenstelling tot een waterslot kan deze oplossing niet bevriezen en blijft zijn functie behouden.

BMT kan alle HWA en loofafscheiders voorzien van een droge sifon. Oplossingen voor bestaande situaties op aanvraag.