AISI
 DIN (oud)
 Euronorm
Karakteristieken   Toepassingen
 Austenitische typen
 301
 1.4310
1.4310
Wordt toegepast onder licht corrosieve omstandigheden. Er kunnen hoge treksterkten en taaiheid worden verkregen door matige tot sterke koudvervorming. Spoorwagons;carroseridelen voor vrachtwagens; vliegtuigonderdelen; bevestigingsmiddelen; wieldoppen en versiering van personenauto's.
 303
 1.4305
 
Er is zwavel toegevoegd ter verbetering van de verspaanbaarheid. Minder corrosievast dan de andere typen uit de 300 reeks. Na lassen moet worden zachtgegloeid. Bezit goede oxidatieweerstand tot 925°C. Draadsnijproducten; assen; kleppen; bouten en moeren; lagerbussen.
 304
 1.4301
1.4301
Voor algemene doeleinden. Redelijk corrosievast. In zachtgegloeide toestand niet-magnetisch, in koudvervormde toestand zwak magnetisch. Minder gevoelig voor uitscheiding van chroomcarbiden tijdens lassen. Chemische en voedings/genotmiddelenindustrie; cryogene apparatuur; afvoergoten.
 304L
 1.4306
1.4306
Laag-koolstofhoudende variant van 304. Ligt tussen de niet-gestabiliseerde en de gestabiliseerde typen wat betreft de neiging tot uitscheiding van chroomcarbiden. Wordt op grote schaal toegepast voor laswerk, in het bijzonder als naderhand geen gloeibehandeling kan volgen. Gebruikstemperatuur mag niet hoger zijn dan 425°C. Harding is alleen mogelijk door middel van koudvervormen. Warmtebehandeling beperkt zich tot: zachtgloeien na koudvervormen voor optimale corrosievastheid, zachtheid en taaiheid of spanningsarmgloeien om inwendige spanningen die optreden na afschrikken in water, te verwijderen. Chemische en voedings/genotmiddelenindustrie; cryogene apparatuur; afvoergoten.
 305
 1.4303
1.4303
Vertoont minder harding als gevolg van koudvervormen dan 304. De veranderingen in de magnetische permeabiliteit zijn niet erg uitgesproken. Chemische en voedings/genotmiddelenindustrie; cryogene apparatuur; afvoergoten.
 308
1.4303
 
Corrsievastheid en oxidatievastheid zijn beter dan die van 304. In zachtgegloeide toestand niet-magnetisch. In koudvervormde toestand zwak magnetisch. Laselektrodemetaal waar opmengingsverliezen moeetn worden gecompenseerd; industriele ovens.
 309
1.4828
 
Bezit goede mechanische sterkte bij hoge temperatuur en goede weerstand tegen scalevorming. Verwarmingselementen; warmtebehandelingsapparatuur; warmtewisselaars; ovenbekleding; pomponderdelen.
 309S
 1.4833
1.4833
Laag koolstofhoudende variant van 309 voor laswerk.  
 310
 1.4841
 
Bezit hogere weerstand tegen corrosie en tegen oxidatie dan 309. Zeer taai en goed lasbaar. Warmtewisselaars; ovenonderdelen; verbrandingskamers; laselektrodes; gasturnineonderdelen; vuilverbranders; recuperatoren; rollen voor doorloopovens.
 310S
1.4845
1.4845
Laag koolstofhoudende variant van 309 voor laswerk.  
 314
 1.4841
 
Van alle Cr-Ni staalsoorten bezit dit type de beste hittevastheid. Is volledig niet-magnetisch. Bij langdurig blootstellen aan temperaturen tussen 650° en 815°C treedt er verbrossing op. Verbrossing manifesteert zich bij kamertemperatuur en kan worden verholpen door 1 tot 2 uur gloeien op 980-1040°C.  
 316
 1.4401
1.4401
Superieure corrosieweerstand ten opzichte van de meeste andere Cr-Ni staalsoorten, in tal van chloridehoudende corrosieve milieus. Zeer goede kruipsterkte bij hoge temperaturen. Zeer goed bestand tegen corrosie door zwavelzuur. Apparatuur voor de chemische en petrochemische industrie; pulp- en papierindustrie; farmaceutische en biotechnische industrie; voedings- en genotmiddelenindustrie.
 316L
 1.4404
1.4404
Laag koolstofhoudende variant van 316 voor laswerk.  
 317
 1.4449
 
Bezit hogere corrosieweerstand en kruipsterkte dan 316. Apparatuur voor de vervaardiging van kleurstoffen en inkt.
 317L
 1.4438
 
Laag koolstofhoudende variant van 317 voor laswerk.  
 321

1.4541

1.4878

 
Dit type is gestabiliseerd door toevoeging van titaan en is derhalve immuun voor uitscheiding van chroomcarbiden en het daarmee gepaard gaande nadelige effect op de corrosieweerstand. Aanbevolen voor toepassingen waarbij wordt gelast en waar naderhand niet kan worden gegloeid. Voorts aanbevolen voor gebruik in het temperatuursgebied 425-900°C. Niet aan te bevelen voor decoratieve doeleinden. Alleen hardbaar door koudvervormen. Ter verhoging van de corrosieweerstand dient er stabiliserend te worden gegloeid op 870°C als aanvulling op het zacht- en/of spanningsarmgloeien. Uitlaatspruitstukken van vliegtuigmotoren; ketels; procesappartuur; expansiestukken; flexibele koppelingen; brandwerende wanden; drukvaten.
 347
 1.4550
 
Dit type is gestabiliseerd door toevoeging van niobium en tantaal. Zie verder onder 321. Stabiliserend gloeien op 870°C is hoogst zelden nodig. Alleen hardbaar door koudvervormen. Uitlaatpijpen van vliegtuigmotoren en -turbines; gelaste chemicalientanks voor wegtransport; onderdelen van straalmotoren.
 348
 1.4546
 
Als 347, alleen is het tantaalgehalte beperkt tot maximaal 0,10% en het niobiumgehalte tot maximaal 0,20%. Uitsluitend hardbaar door koudvervormen. Wordt daar toegepast, waar deze beperking van het Ta en Nb gehalte is vereist, zoals in radioactieve omstandigheden.  
 Ferritische typen                                                 
 405
 1.4002
 
Kan vanaf hoge temperatuur worden afgekoeld zonder dat er harding van enige betekenis optreedt. Ongevoelig voor hardingsscheuren tijdens lassen. Taai en goed verspaanbaar. Manden en rekken voor warmtebehandeling; oxidatievaste onderdelen.
 409
 1.4512
 
Voor algemene doeleinden, vooral daar, waar uiterlijk ondergeschikt is aan mechanische eigenschappen en corrosieweerstand. Uitlaatsystemen voor auto's; tanks voor landbouwvergiften; transformatorhuisjes.
 430
 1.4016
 
Niet-hardbaar type voor algemene doeleinden. Bezit betere corrosieweerstand en hittevastheid dan 410, Sierdelen; tanks voor salpeetrzuur; manden voor zachtgloeiovens; verbrandingskamers; vaatwasmachines; verwarmingselementen; recuperatoren; horeca-apparatuur.
 430F
 1.4104
 
Verspaanbare variant van 430, geschikt voor draadsnijden.  
 434
 1.4113
 
Variant van 430 met weerstand tegen atmosferische corrosie, in aanwezigheid van stofkagen en winterse wegcondities. Diverse autocarrosserie-onderdelen.
 Martensitische typen                                       
 403
 1.4000
 
Vergelijkbaar met 410. Kan worden afgeschrikt in olie of lucht. Getrapt harden is mogelijk. Hardheden tot circa 42 HRC. Kan worden ontlaten ten einde een breed scala van sterktes en kerfslagtaaiheden te verkrijgen. Hard zer diep door. Bezit goede corrosieweerstand. Is gevoelig voor spanningscorrosiescheuring in corrosieve milieus bij een voor die milieus kenmerkend spanningsniveau. Magnetisch in alle toestanden. Redelijk verspaanbaar. Oxidatievast tot 815°C. Stoomturbineschoepen en aanverwante toepassingen.
 410
 1.4006
 
Bestand tegen corrosie en hoge temperatuur. Hardbaar tot 42 HRC (zie ook onder 403). Hoog gehalte aan legeringselementen veroorzaakt trage faseomzettingen, maar is goed hardbaar. Om deze reden wordt maximale hardheid bereikt tot in het centrum van het werkstuk door afschrikken aan lucht bij wanddikten tot 300 mm. Zeer geschikt voor getrapt harden. Machineonderdelen; pompassen; bouten; lagerbussen; kolenstorters; bestek; onderdelen van straalmotoren; mijnbouwmachines; geweerlopen; schroeven; kleppen.
 416
 1.4005
 
Verspaanbare variant van 410. Oxidatievast tot 760°C. Bouten en moeren; schroeven; klinknagels.
 420
 1.4021
 
Variant van 410 met hoger koolstofgehalte. Hard diep door. Hardbaar tot 500 HB. Zeer geschikt voor getrapt harden. Magnetisch in alle toestanden. Optimale corrosievastheid in geharde en ontlaten toestand. Bestek; chirurgische instrumenten; kleppen; slijtvaste onderdelen; handgereedschap; groentehakkers.
 420F
 
 
Verspaanbare variant van 420.  
 422
 1.4935
 
Ontworpen voor bedrijfstemperaturen tot 650°C. Bezit zowel hoge sterkte als taaiheid. Er zijn carbidevormers (molybdeen, vanadium en wolfraam) toegevoegd ten behoeve van de sterkte bij hoge temperatuur. Diep doorhardend. Matig tot redelijk verspaanbaar. In alle toestanden magnetisch. Stoomturbineschoepen.
 431
 1.4057
 
Hardbaar type voor speciale doeleinden. Wordt vooral daar gebruikt waar hoge mechanische sterkte wordt geeist. Bezit betere corrosieweerstand dan de typen 410, 420, 430 en 440. Geschikt voor getrapt harden. Ontlaten tussen 370 en 570°C is niet aan te raden. Diepkoelen heeft een gunstige invloed. Hardheid in zachtgegloeide toestand 22-30 HRC. Magnetisch in alle toestanden. Slecht verspaanbaar Vliegtuigonderdelen; stoterstangen; papiermachines; bouten.
 440B
 1.4112
 
Beter hardbaar dan type 420. Taaier dan type 440C. Bezit goede corrosievastheid, vooral in geharde en ontlaten toestand. Geschikt voor getarpt harden. Magnetisch in alle toestanden. Slecht verspaanbaar. Bestek; onderdelen van afsluiters; lagers in instrumenten.
 440C
 1.4125
 
Bezit van alle hardbare typen de hoogst bereikbare hardheid. Goede corrosieweerstand, vooral in geharde en ontlaten toestand. Geschikt voor getrapt harden. Magnetisch in alle toestanden. Slecht verspaanbaar. Kogels; lagers; uitstroomopeningen; afsluiteronderdelen; slijtstukken van pompen.
 Precipatiehardende typen                                   
 630(17-4PH)
 1.4542
 
Martensitische structuur. Verenigt hoge sterkte en hardheid met goede corrosieweerstand. Kan wordne gehard via een enkele warmtebehandeling bij relatief lage temperatuur, waarbij vrijwel geen oxidehuis ontstaat en geen vervorming optreedt. Vliegtuigonderdelen; tandwielen; bestek; assen.
 631(17-7PH)
 1.4532
 
Variant van 631 met hogere mechansiche sterkte.  
 633(AM-350)
 
 
Semi-austenitische structuur. Wordt doorgaans geleverd in zachtgegloeide toestand. Na sterke koudvervorming kan een tweede zachtgloeiing nodig zijn. Onderdelen van vliegtuigmotoren.
 634(AM-355)  
 
 
Semi-austenitische structuur. Indien geleverd als plaat, verkeert het in de oplosgegloeide toestand of is het oplosgegloeid en koudgewalst. Staf wordt meestal in oververouderde toestand geleverd ter verbetering van de verspaanbaarheid. Vliegtuigonderdelen; afsluiters; turbineonderdelen.
 660(A 286)
 1.4980
 
Austenitische structuur. Behoudt hoge sterkte en goede corrosieweerstand bij bedrijfstemperaturen tot 700°C. Lucht- en ruimtevaart; oliewinning.